Koroški pokrajinski muzej

Začutite utrip štiri stoletja stare železarske tradicije na Ravnah na Koroškem.


Železarski muzej na mestu stare železarne celostno predstavlja zgodovino železarstva na Koroškem in prikazuje pomembno vlogo Mežiške doline pri razvoju te gospodarske panoge. Razstava vključuje številne zgodovinske stroje in naprave, ki pričajo o tehničnih in tehnoloških dosežkih številnih generacij delavcev. Med njimi sta najstarejša - kladivo in lončena peč. Na gradu Ravne je lapidarij rimskih spomenikov in etnološka zbirka. Etnološka zbirka prikazuje življenje in delo podeželskih ljudi. Osrednji element je rekonstrukcija lesene dimnice, predhodnice črne kuhinje, ki prikazuje kulturo bivanja na vzhodnoalpskem območju v tistem času.

Poleg elementov značilne stavbne dediščine so predstavljeni tudi drugi elementi, povezani z delovnimi in prazničnimi običaji podeželskega človeka. Seznanite se lahko z življenskim okoljem znanega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca (1893-1950) in obiščete njegovo rojstno hišo, ki stoji nad Kotljami in ponuja čudovit razgled na Uršljo goro in kotlino Kotlje, ki jo je Prežih pogosto opisoval v svojih delih.

 

Nadaljne informacije:

https://www.koroska.si/de/landschaftsmuseum-koro%C5%A1ka-museum-slovenj-gradec