Rudarski muzej Mežica

Zgradbo na Glančniku, v kateri je danes urejen muzej, so leta 1928 zgradili angleški lastniki rudnika. V pritličju in prvem nadstropju so se nahajali upravni prostori, v drugem nadstropju pa stanovanja za rudarske nadzornike.

V muzeju so na ogled različne zbirke:

Rudarsko stanovanje: Prikaz bivanjske kulture mežiških rudarjev pred II. svetovno vojno
Zbirka rud, mineralov in fosilov
Jamomerska soba
Zbirka fotografij naravoslovnega fotografa Maksa Kunca

 

VEČ INFORMACIJ:

Podzemlje Pece d.o.o.
Glančnik 8
2392 Mežica

Telefon: +386 (0)2 87 00 180
E-pošta: info@podzemljepece.com
Spletna stran: http://www.podzemljepece.com