Dravograjsko jezero

Območje NATURA 2000 

Naravna vrednota, ujeta na stiku Strojanskega hribovja, Pohorja in Košenjaka, je nastala po po drugi svetovni, ko je bila leta 1943 zgrajena hidroelektrarna Dravograd. Jezero se je spremenilo v mokrišče s pisanim rastlinskim in živalskim svetom.

Območje pomembno za številne ptice, ki se tukaj pojavljajo bodisi kot preletniki ali kot gnezdilci. Ornitologi so na širšem območju Dravograjskega jezera doslej zabeležili preko 170 vrst ptic. Na Dravograjskem jezeru pa najdejo eno zadnjih zatočišč tudi številne druge ogrožene živalske in rastlinske vrste – bober, navadna krastača, zelene žabe, sekulja, …

Zabeleženih je bilo 15 vrst kačjih pastirjev. Območje je rastišče številnih redkih rastlinskih vrst. Slikovitost in značilen krajinski vidik dajejo jezeru prevladujoče rastlinske združbe navadnega trsa, šašja in še nekaterih drugih obvodnih rastlinskih vrst. 

 

Več informacij:

E-Mail: ticdravograd@dravit.si
Telefon: 00386 2 87 10 285