Kaj je Geopark?

  • Geopark je območje s pomembno geološko dediščino ter usklajeno in močno upravljavsko strukturo, katera si prizadeva za trajnostno strategijo gospodarskega razvoja. Geopark je prostorsko jasno razmejen in ne predstavlja zaščitne kategorije, temveč pečat kakovosti, ki ne nalaga omejitev, temveč je priložnost za regijo, da poveča svojo prepoznavnost.
  • Obsegati mora zadostno število geoloških objektov posebnega znanstvenega pomena oziroma izjemno redkih geoloških objektov ali pa imajo ti veliko estetsko vrednost in izobraževalni pomen. Poleg obvezno prevladujoče geološke dediščine, Geopark vsebuje običajno tudi drugo naravno dediščino ter kulturno dediščino, kot tudi doživetja.
  • Geopark ima s krepitvijo splošne podobe, povezane z geološko dediščino in razvojem geoturizma, aktivno vlogo v gospodarskem razvoju območja.
  • Geopark neposredno vpliva na območje, na prebivalce, njihove življenjske razmere in okolje. Cilj je omogočiti prebivalcem, da spoznajo vrednost dediščine območja in dejavno sodelujejo pri kulturni revitalizaciji regije kot celote.
  • Delovanje v okviru Evropske in Globalne mreže Geoparkov spodbuja razvoj mreže in kohezijo. Ključnega pomena je sodelovanje z lokalnimi podjetji pri promociji in podpori ob ustvarjanju novih proizvodov, povezanih z geološko dediščino in sodelovanje z ostalimi člani Evropske mreže Geoparkov.
  • Geopark razvija, preizkuša in širi metode za ohranitev geološke dediščine.

Marca 2013 je Geopark Karavanke postal del Evropske (EGN) in Globalne (GGN) mreže Geoparkov pod okriljem organizacije UNESCO, z novembrom 2015 pa si je pridobil častni naziv Karavanke UNESCO Globalni Geopark.

Europäisches Geopark-Netzwerk

Globales Geopark-Netzwerk

nazaj