Geopark letna tema

V letu 2011 smo zastavili cilj, da šole in vrtci iz območja Geoparka tudi sami v svoje izobraževanje vključujejo teme s področja geologije, narave, kulture in Geoparka Karavanke. 

S tem namenom vsako leto razpišemo novo Geopark letno temo, ki jo šole in vrtci izvajajo v okviru šolskih programov.

V zadnjih letih pri izvajanju Geopark letne teme sodelujejo tudi številne šole in vrtci izven območja Geoparka Karavanke. 

2023/2024 "MOKRIŠČA – v naravo s škornji"

2022/2023 "TUJERODNE VRSTE – sovražniki ali prijatelji? "

2021/2022 "GORE – svet visoko nad nami"

2020/2021 "Raziskujmo svet travišč v Geoparku Karavanke"

2019/2020 "Tla pod našimi nogami"

2018/2019 "Minerali in kristali - čudovite stvaritve narave"

2017/2018 "Utrip narave"

2016/2017 "Mi smo UNESCO"

2015/2016 "Fosili - zgodbe iz preteklosti"

2014/2015 "Gozd - Pestro, raznoliko, živo - v našem gozdu je zanimivo!"

2013/2014  "Vulkani - Zemlja bruha, na površju se nekaj zakuha"

2012/2013 "Dinozavri - izumrlo življenje na Zemlji".

2011/2012 "Voda in kamen - neločljivo povezana dela narave".

 

GEO-NOVIČNIK

V Geo-novičniku si preberite, kako šole in vrtci sodelujejo z Karavanke UNESCO Globalnim Geoparkom in kakšne aktivnosti izvajajo.

1. Izdaja 2012

2. Izdaja 2013

3. Izdaja 2014

4. Izdaja 2015

5. Izdaja 2016

6. Izdaja 2017

7. Izdaja 2018

8. Izdaja 2019

9. Izdaja 2020

10. Izdaja 2022

11. Izdaja 2023

 

nazaj