Projekti Geoparka Karavanke

Čezmejni Karavanke UNESCO Globalni Geopark, član Evropske (EGN) in Globalne (GGN) mreže Geoparkov, je bil ustanovljen v okviru projekta "Vzpostavitev čezmejnega Geoparka med Peco in Košuto", ki se je izvajal v okviru OP SI-AT 2007-2013 in je bil sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S pravnega vidika Geopark deluje kot Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS Geopark Karavanke), katerega ustanoviteljice so občine in pridruženi člani. Karavanke UNESCO Globalni Geopark je kljub relativno mlademu obstoju že uspešno zaključil naslednje projekte: Crossborder ACTIVE 2020, projekt LEADER z naslovom "GEOPARKFORSCHERKIDS", projekt „EUfutuR", „NaKult“ in „KaraWAT“ v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020, Interreg projekt Danube GeoTour (Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020) in projekt Ruritage (Horizon 2020).