Projekt: Geopark

Cilji projekta:

 • vzpostaviti čezmejni geopark;
 • s čezmejnim koordiniranjem in upravljanjem spodbujati trajnostno rabo geoloških naravnih danosti in prispevati k njihovemu ohranjanju;
 • intenzivirati čezmejno sodelovanje;
 • izboljšati prepoznavnost ter spodbujati trajnostni razvoj na obravnavanem območju predvsem s pomočjo »geoturizma« in »geoizobraževanja«.
   

Čas trajanja projekta: 36 mesecev, zaključil se je 31. avgusta 2013

 

Vodilni partner:
• Podzemlje Peče, d.o.o.

Projektni partnerji:

 • Obirske kapniške jame / Obir Tropfsteinhöhlen;
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor;
 • Občina Črna na Koroškem;
 • Občina Mežica;
 • Občina Prevalje;
 • Občina Globasnica / Gemeinde Globasnitz;
 • Občina Sele / Gemeinde Zell;
 • Tržna občina Bistrica nad Pliberkom / Marktgemeinde Freistritz ob Bleiburg;
 • Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na Koroškem;
 • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško;
 • Regionalmanagment Kärnten Dienstleistungs – GesmbH.