Crossborder Active 2020

EU-projekt Crossborder ACTIVE 2020 se je začel konec leta 2014, na podlagi že obstoječega čezmejnega sodelovanja v Geoparku in se osredotoča na nadaljni razvoj in profesionalizacijo bilateralnega medobčinskega sodelovanja na celotnem obmejnem območju med Avstrijo in Slovenijo ter na nadaljnji razvoj perspektive za Geopark do leta 2020. Projekt se izvaja v okviru operativnega programa SI-AT 2007-2013.

Na primeru Geoparka, se mora na eni strani razviti proces za razvoj vsebinskega in strateškega profila mikroregije, in na drugi strani pokazati nove možnosti in skladen organizacijski potek v bilateralnih kooperacijskih strukturah.

Vodilni partner: ARGE Geopark Karawanken
Partner: A.L.P. Peca d.o.o.