Danube GeoTour

VALORIZACIJA GEODEDIŠČINE ZA TRAJNOSTNI IN INOVATIVNI RAZVOJ TURIZMA V PODONAVSKIH GEOPARKIH

Akronim: Danube GeoTour

Program:
Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020
Referenčna številka: DTP1-226-2.2
Specifični cilj projekta: PA2, Environment and culture responsible Danube region

Vodilni partner: Center za Idrijsko dediščino – Geopark Idrija UNESCO Globalni Geopark

Partnerji:

Bakony Balaton UNESCO Globalni Geopark z Madžarske,
Styrian Eisenwurzen UNESCO Globalni Geopark iz Avstrije,
Papuk UNESCO Globalni Geopark s Hrvaške,
Karavanke/Karawanken UNESCO Globalni Geopark iz Avstrije in Slovenije,
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
Bakony Balaton Turistična regionalna organizacija z Madžarske,
Železné Hory Geopark(CZ),
Univerza v Bukarešti, Romunija,
Univerza Presov, Slovaška,
Nacionalni park Djerdap iz Srbije.

Za še boljšo prepoznavnost in kvaliteto projekta bodo poskrbeli pridruženi strateški partnerji:

Rokua UNESCO Globalni Geopark s Finske,
Naturtejo UNESCO Globalni Geopark s Portugalske,
Globalna mreža geoparkov iz Francije.
Obdobje trajanja projekta: 1.1.2017- 31.12.2019

Celoten proračun:
Skupno: € 1.651.741,07
Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF): € 1.315.635,14
Instrument za predpristopno pomoč (IPA): € 88.344,75

Opis projekta:

Glavni cilji projekta so izboljšati strategije in zmogljivosti upravljanja v podonavskih geoparkih, razvoj praktičnih rešitev za aktivnosti, vezane na bogato geološko dediščino in druge naravne ter kulturne vrednote, ter izkoristiti pozitivne trende na trgu za razvoj trajnostnega turizma brez negativnih posledic za okolje v osmih geoparkih v Podonavju.

Glavni rezultat projekta bo skupna Podonavska geopot (Danube GeoTour), ki bo potekala po vseh sodelujočih geoparkih v Podonavju. Tekom projekta bomo osnovali nove in inovativne geoprodukte, temelječe na raznovrstni dediščini, ki jo bomo skušali obiskovalcem približati na zanimiv in inovativen način. S skupnim inovativnim produktom bomo povečali sodelovanje med geoparki ter izboljšali vidnost in prepoznavnost UNESCO globalnih geoparkov v območju Podonavja in širše.

Delovni paketi:

Aktivnosti v projektu bodo potekale v šestih delovnih sklopih oziroma paketih, tako imenovanih »Work packages (WP)«, v katerih so naloge razdeljene med vse partnerje.

• WP 1: Upravljanje projekta (Project Management)
• WP 2: Komunikacijske aktivnosti (Communication Activities)
• WP 3: Geopark z (brez) meja (Geopark with(out) limits)
• WP 4: Geoprodukti z značajem (GeoProducts with Character)
• WP 5: Geointerpretacija (GeoInterpretation )
• WP 6: Geopartnerstvo in marketing (GeoPartnership&Marketing)

Izvajali bomo različne aktivnosti, kot so: ozaveščanje javnosti o pomenu geološke in druge naravne ter kulturne dediščine ter pomembnosti njenega ohranjanja ter ugotavljali vpliv turizma in njegove morebitne negativne posledice na dediščino. Na podlagi rezultatov bomo razvili strategijo za trajnostno upravljanje z geoturizmom v vseh sodelujočih geoparkih in priporočila glede ustreznih oblik obnašanja v geoparkih.

Na podlagi izdelanih praktičnih priporočil bomo razvijali nove inovativne geoprodukte, poskrbeli za izobraževanje in izboljšave na področju geointerpretacije dediščine, izdelali inovativno orodje, ki bo preko igre omogočalo razvoj novih, zanimivih produktov. Ves čas trajanja projekta bomo izvajali promocijske aktivnosti, vezane na povečanje prepoznavnosti projekta. Glavni izdelek pa bo Podonavska geopot (Danube GeoTour), ki jo bomo razvili skupaj z lokalnimi turističnimi ponudniki v osmih geoparkih kot unikaten, trajnostni turistični proizvod, in sicer v želji, da postane model za inovativen pristop in za uporabo najboljših praks na področju geointerpretacije ter razvoj trajnostnega turizma. Pripravili bomo različne digitalne opise poti, ki bodo vključevali predstavitve turistične ponudbe in doživetij v geoparkih.

Kot del Podonavske geopoti bo idrijski geopark v sklopu projekta dobil nov sodobni center za obiskovalce, v katerem bo poudarek na predstavitvi geološke dediščine območja, poznanega zlasti po dediščini živega srebra. V Geoparku Balaton bodo tak center obnovili in bo kot del poti namenjen interpretaciji dediščine vulkanizma. V Geoparku Styrian Eisenwurzen bodo uredili tri interpretacijske točke s poudarkom na predstavitvi moči vode v povezavi z geološko zgodovino območja. V Geoparku Papuk na Hrvaškem bodo kot del skupne geopoti v Zvečevu pripravili interpretacijo metamorfnih kamnin in geoloških procesov. V Narodnem parku Djerdap v Srbiji pa bodo uredili interpretacijsko točko v vasi Tekija, ki leži blizu soteske Železna vrata.