Ruritage

RURAL REGENERATION THROUGH SYSTEMIC HERITAGE-LED STRATEGIES

Evropska podeželska območja se ponašajo z izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, ki ju moramo ne le varovati, ampak tudi spodbujati, da postaneta gonilo konkurenčnosti in trajnostnega razvoja. Projekt RURITAGE vzpostavlja nov model, kjer sta v ospredje postavljeni naravna in kulturna dediščina, ki lahko podeželska območja spremenita v predstavitvene laboratorije trajnostnega razvoja skozi krepitev potenciala njihove edinstvene kulturne in naravne dediščine. Projekt RURITAGE je prepoznal 6 sistemskih inovacijskih področij (angl. Systemic Innovation Areas – SIA), in sicer romanje, pridelava lokalne hrane, migracije, umetnost in festivali, odpornost ter celostno upravljanje krajine, ki v povezavi z medsektorskimi temami predstavljajo potencial naravne in kulturne dediščine kot gonilne sile gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja podeželja. Znanje, ki se je zgradilo v 13 vzornikih – »Role« modelih (RMs) in se bo dodatno razvijalo v okviru projekta, bo preneseno v 6 replikatorjev (angl. Replicator – Rs) po celotni Evropi. Geopark Karavanke/Karawanken je bil izbran za replikacijski model na področju SIA romanje, za kar se lahko zahvali ohranjeni, 1.500 let stari romarski tradiciji na Gori Sv. Heme v Globasnici. Aktivnosti v okviru projekta se bodo izvajale pod naslovom: »Davna tradicija in sodobni svet ob romarski poti na Goro Sv. Heme (Hemmaberg)«.

Razpis: H2020-SC5-21-2016-2017 – Cultural heritage as a driver for sustainable growth

Projektni partnerji:

39 projektnih partnerjev iz naslednjih držav: Čile, Turčija, Španija, Avstrija, Romunija, Italija, Islandija, Grčija, Nemčija, Slovenija, Madžarska, Francija, Norveška, Kolumbija, Nizozemska, Irska, Poljska, Finska in Združeno kraljestvo

Koordinator projekta: ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA, Italija

Skupni proračun: 10.276.187,50 €

Trajanje projekta: 48 mesecev

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije programa Obzorje 2020 na podlagi Sporazuma o dodelitvi sredstev št.: 776465