KaraWAT

Glavni cilj projekta KaraWAT je priprava jasne in strukturirane strategije za trajnostno upravljanje z vodnimi viri v čezmejnem prostoru Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Tu so prepoznani številni izzivi. Strategija bo služila kot instrument ukrepanja za 14 občin, vključenih v projektno območje, in bo vsebovala katalog priporočil za ukrepe, ki omogočajo bilateralno usklajene postopke.

Strategija trajnostnega upravljanja z vodnimi viri bo končni rezultat številnih interdisciplinarnih raziskovalnih metod. Razvili in uporabili bomo tudi inovativne tehnologije. V razvoj strategije bomo vključili lokalne prebivalce in deležnike, s čimer bomo dvignili zavest o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami. Vzpostavili bomo interaktivni spletni pregledovalnik in na območju Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka izvedli tri pilotne aktivnosti.

Projektni partnerji so Geološki zavod Slovenije, kot vodilni partner, EVTZ Geopark Karawanken m.b.H. ter Fachhochschule Kärnten z UNESCO Chair for Management of Conservation Areas. Strokovno podporo jim bosta zagotavljala urad Koroške deželne vlade, oddelek št. 8 Okolje, energija in ohranjanje narave in oddelek št. 12 Upravljanje voda ter Direkcije Republike Slovenije za vodo in Agencije RS za okolje.

Karavanke UNESCO Globalni Geopark je eden izmed 161 UNESCO Globalnih Geoparkov, ki so razglašeni v 44 državah. Te pokrajine so zaradi velike raznolikosti geološke sestave mednarodno izredno pomembne. Geodiverziteta je opredeljena kot raznolikost naravnih materialov, oblik in procesov, ki tvorijo in oblikujejo površje Zemlje. Z njimi upravljamo na holističen način za varovanje narave, izobraževanje in trajnostni razvoj. Projekt KaraWAT bo prispeval k vsebinam trajnostnega upravljanja z vodnimi viri.

Vodilni partner:
Geološki zavod Slovenije (GeoZS)

Projektni partnerji:

EVTZ Geopark Karawanken m.b.H
Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung
 

Trajanje projekta: 1.1.2021 – 31.8.2022
Odobreni prispevek ESRR:  296.891,52 €