HUMANITA

HUMANITA
Medsebojni odnosi med človekom in naravo ter učinki aktivnosti turizma na zavarovanih območjih


Turizem na zavarovanih območjih je občutljivo področje. Včasih je težko najti pravo ravnovesje med njihovim ohranjanjem in dostopnostjo za obiskovalce. Projekt HUMANITA razvija na dokazih temelječa in participativna orodja za upravljanje, ki regijam omogočajo boljše spremljanje in ocenjevanje vpliva turizma na zavarovanih območjih. Partnerstvo v razvoj rešitev vključuje turiste in lokalne skupnosti, kar pripomore k zbiranju podatkov, večji ozaveščenosti in spremembi vedenja.


IZZIV
Z naraščajočim številom obiskovalcev in aktivnosti obiskovalcev se na zavarovanih območjih v Srednji Evropi povečuje število konfliktov med človekom in naravo. Rekreativne dejavnosti, kot so pohodništvo, gorsko kolesarjenje ali smučanje, povzročajo različne okoljske vplive na fizične in hidrološke procese ter na ekologijo in divje živali.


CILJI IN PRIČAKOVANE SPREMEMBE

 • Preizkušanje in izdelava inovativnih rešitev za ocenjevanje vpliva turističnih dejavnosti na naravo.
 • Podpora upravljavcem zavarovanih območij pri njihovi optimizaciji z varstvom narave.
 • Vključevanje turistov in lokalnih skupnosti v participativno spremljanje za dosego ozaveščanja, krepitve zaupanja in spremembo vedenja.
 • Okrepiti varstvo naravne dediščine, ekosistemov in dragocenih območij.
 • Razvoj zgodbe o "skupni dediščini" za pilotna območja.

5 Pilotnih ukrepov, ki preizkušajo nove inovativne metode spremljanja
1 mednarodna strategija spremljanja
6 Rešitev za ocenjevanje vrednosti vpliva različnih vrst turističnih aktivnosti na naravo
5 Lokalnih akcijskih načrtov za spremljanje in reševanje konfliktov med človekom in naravo na pilotnih območjih

PARTNERSTVO
Vodilni partner
University of Žilina, Slovaška


Projektni partnerji

 • Eurac research, Italija
 • University of Parma, Italija
 • NOTITIA, Hrvaška
 • Carinthia UAS, Avstrija
 • EZTS Geopark Karavanke, Avstrija/Slovenija
 • Administration of National Park Malá Fatra, Slovaška
 • CEEweb for Biodiversity, Madžarska
 • Public Institution Kamenjak, Hrvaška
 • Bükk National Park Directorate, Madžarska
 • Tuscan-Emilian Apennine Nacionalni Park, Italija

Trajanje: 1.4.2023 - 31.03.2026

Projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj.

NOVIČNIK

S tem novičnikom začenjamo niz obveščanj, v katerih bomo predstavili naše dolgoročno delo in prizadevanja pri obravnavi interakcij med človekom in naravo ter vplivov turističnih aktivnosti na zavarovana območja. Naš cilj je predstaviti pretekle aktivnosti na tem področju in pričakovanja za prihodnost.

HUMANITA Novičnik št. 1, avgust 2023

HUMANITA Novičnik št. 2, marec 2024