Danube GeoTour Plus

Danube GeoTour Plus temelji na vzpostavljenem sodelovanju devetih geopark partnerjev z izkušnjami na raznovrstnih projektov, da bi nakazali nove trende, ki zajemajo prihodnost geoparkov in njihov še neizkoriščen potencial dediščine. Izseljevanje podeželskih območij, marginalizacija nekaterih skupin prebivalcev, znaki povečanega turističnega povpraševanja po skritih biserih dediščine in na drugi strani vrzeli v usposobljenosti, upravljanju, proizvodih in infrastrukturi za obiskovalce so ključni IZZIVI pred podonavskimi geoparki. Njihova podeželska območja obsegajo 416 občin v 9 državah na površini 14.601 km2. V zadnjem desetletju so geoparki izgubili 6 % prebivalstva, obisk pa se je povečal za 77 %, s 317000 na 562000.
Turistični proizvod GeoTour, njegov velik potencial dediščine in obstoječi model teritorialnega razvoja geoparka za povečanje možnosti trajnostnega turizma oddaljenih podeželskih skupnosti, bo povečal njihovo vključevanje in spoštovanje prebivalcev in obiskovalcev, zaradi česar bodo njihovi proizvodi bolj cenjeni, naravna in kulturna dediščina pa bo upravljana na bolj uravnotežen in na trajnosten način. Da bi to dosegli, bo UNESCO-v model teritorialnega razvoja geoparkov nadgrajen z vključujočimi, inovativnimi in prilagojenimi rešitvami na področju oblikovanja vrednosti produktov in upravljanja obiskovalcev, ki bodo skupaj preizkušene in uporabljene v sodelujočih geoparkih. To bo prineslo naslednje rezultate:

 

 • VKLJUČEVANJE ranljivih skupin v strukture, proizvode in storitve geoparkov na podlagi skupne strategije vključevanja in 9 akcijskih načrtov, ki jih spodbujajo nove priložnosti, ki jih ponujajo geoparki in čezmejne medsebojne izmenjave;
 • USTVARJANJE VREDNOSTI za lokalna MSP in povečanje zaposlitvenih možnosti za ranljive skupine s pilotnim izvajanjem 9 geoizkušenj kot novega participativnega modela razvoja proizvodov in funkcionalnega dela visokokakovostnega segmenta proizvoda Danube GeoTour in njihovega prihodnjega sodelovanja.
 • URAVNOTEŽEN MONITORING OBISKOVALCEV na podlagi razvitih in preverjenih skupnih rešitev za spremljanje obiskovalcev za poti, žarišča in večja območja, skupnih analitičnih orodij in začetnih ukrepov za preusmerjanje obiskovalcev.

Intenzivno transnacionalno sodelovanje v teh, za podonavske geoparke in podobna območja pomembnih procesih sprememb, bo znatno izboljšalo kompetence vseh 29 sodelujočih organizacij iz 8 držav članic in 3 držav nečlanic na področju vključujočega celostnega teritorialnega razvoja, upravljanja inovacij proizvodov (izkušenj) in inovativnega monitoringa obiskovalcev. Danube GeoTour Plus tako ni le še en transnacionalni turistični produkt, temveč pot v platformo sodelovanja, ki bo po zaključku projekta zagotovila prihodnjo trajnost produkta Danube GeoTour in omogočila trajno povezovanje geoparkov Podonavja za skupne, bolj trajnostne in vključujoče teritorialne cilje.

Vodilni partner:
Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen GmbH

Projektni partnerji:

 • Idrija Tourism Board
 • EGTC Geopark Karawanken – Karavanke
 • University of Bucharest, Vodní zdroje Chrudim Ltd.,
 • Public Institution “Nature Park Papuk”
 • Geopark Swabian Alb
 • Public Enterprise National Park Djerdap
 • Bükk National Park Directorate
 • Technical University of Kosice
 • College for Tourism and Management Konjic

Trajanje: 1.1.2024 – 30.6.2026
Odobreni prispevek ESRR: 1.830.412,00 € (ERDF)

Spletna stran: Interreg Danube - Danube GeoTour Plus