Kultura in zgodovina Geoparka

Zaradi vzajemnega delovanja človeka in narave je tukaj nastalo območje z izrazitimi značilnostmi in pomembne estetske, ekološke, naravne in kulturne vrednosti. Zato je Geopark Karavanke toliko bolj pomembna priložnost, da v okviru le-tega vse te vrednosti območja ustrezno predstavimo, poudarimo ter o njih izobražujemo in osveščamo. Kulturna dediščina na območju Geoparka je raznolika in obsega nepremično, premično, nesnovno in živo dediščino.

 
Image Title

Premična kulturna dediščina

 

Premično kulturno dediščino hranijo in predstavljajo v Koroškem pokrajinskem muzeju, v muzeju Podzemlja Pece, Etnološki zbirki Črna, Polhovem mlinu, Muzeju Dvornik, Arheološkem romarskem muzeju v Globasnici, na Gori Sv. Heme, v nekaterih lokalnih muzejih ter zgodovinskih stavbah in objektih rudarstva v občinah Pliberk, Železna Kapla, Bistrica nad Pliberkom in Prevaljah ter drugih zasebnih zbirkah.

Image Title

Ohranjeni običaji in tradicije

 

Ohranjeni običaji in tradicije prebivalcev območja Geoparka so le del nesnovne dediščine. To vključuje tudi ljudsko izročilo s pravljicami, sagami in legendami o Kralju Matjažu, jezerih, Rozalijini votlini, "žal ženah" in drugih, pa tudi ljudske pesmi in literaturo. Živo kulturno dediščino dokazujejo številne etnološke in turistične prireditve, kot so gradovi "Kralja Matjaža", Turistični teden v Črni, pust v Kotljah, srečanje pod Najevsko lipo, Pliberški jormak na travniku, ulični festival Farantfest, pevsko srečanje od Pliberka do Traberka".

Image Title

Dve priljubljeni točki...

 

Priljubljeni točki za ljubitelje umetnosti iz cele Evrope sta tudi Muzej Wernerja Berga v Pliberku in Liaunigov muzej z zbirkami sodobnih umetnosti v Suhi.

Image Title

Delo in ustvarjanje...

 

S svojim delom in ustvarjanjem so na območju predlaganega Geoparka k razvoju, ohranjanju in promoviranju kulturne in naravne dediščine doprinesle številne pomembne osebnosti.

 

Kulturne in zgodovinske znamenitosti Geoparka Karavanke

 1. Arheološko najdišče Javornik na Ravnah na Koroškem
 2. Arheološko najdišče turške šance na Preškem vrhu
 3. Cerkev sv. Ane in sv. Bolfenka – cerkvi dvojčici nad Lešami
 4. Cerkev sv. Uršule na Uršlji gori – najvišje ležeča cerkev v Sloveniji
 5. Christophorus slika na cesti proti Jezerskemu vrhu
 6. Dolina smrti, Žerjav
 7. Krajinski park Topla
 8. Fužinarski in železarski obrati ter uradniška in delavske stanovanjske hiše
 9. Grad in koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem
 10. Arheološki romarski muzej v Globasnici
 11. Kostnica sv. Mihaela v Libeličah
 12. Matjaževa jama
 13. Podzemlje Pece, Turistični rudnik in muzej 
 14. Povhov mlin v Dolgih Brdih
 15. Prežihova bajta na Preškem vrhu
 16. Rudarske stavbe
 17. Gora sv. Heme – svetišče in ostanki poznoantične naselbine
 18. Štoparjev most na Poljani
 19. Tabora, antična turška utrdba
 20. Izkopanine Globasnica
 21. Cerkev sv. Katarine na Koglu, Šmihel pri Pliberku