Organizacija

Organizacija Geoparka Karavanke

Geopark Karavanke je organiziran kot EZTS Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) je instrument EU, ustanovljen za spodbujanje čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja, ki je enako zastopano na obeh straneh meje. Ima lastno pravno osebnost in je zato samostojen nosilec pravic in obveznosti (100-odstotna javna institucija) ter omogoča upravljanje čezmejnih ali medregionalnih projektov trajnostnega razvoja.

Upravni odbor

Župan Dr. Tomaž Rožen, Občina Ravne na Koroškem, predsednik

Županja Elisabeth Lobnik, Tržna občina Železna Kapla-Bela/Eisenkappel-Vellach, podpredsednica

Županja mag. Romana Lesjak, Občina Črna na Koroškem

Župan dr. Matija Tasič, Občina Prevalje

Župan Bernhard Sadovnik, Občina Globasnica/Globasnitz

Župan Hermann Srienz, Tržna občina Bistrica nad Pliberkom/Feistritz ob Bleiburg

 

Struktura EZTS Geopark Karavanke: