Vodni viri

Vodni viri na območju Geoparka Karavanke so zaradi velike hidrogeološke raznolikosti zelo raznoliki. Geopark Karavanke ima zaradi velikega števila izvirov mineralne vode izjemno bogastvo, ki ga je mogoče uporabiti za naravoslovno-zgodovinske in izobraževalne dejavnosti. Med več kot 3000 znanimi izviri na območju so številne visoko mineralizirane vode, ogljikovokislinski izviri in zanimivi slabo mineralizirani izviri. Nekateri kisli izviri so znani že iz antičnih časov. Že v 19. stoletju so se v njih kopali in pili (Bad Vellach, Römerquelle). Nekateri od teh izvirov so bili razglašeni za uradno priznane zdravilne vrelce. Trenutno pa se v zdraviliške namene uradno uporablja le izvir Koroški litijon v Bad Eisenkapplu. V Sloveniji so še trije drugi mineralni vrelci: Rimski izvir v Kotljah ter Polančeva in Komavarjeva slatina v Spodnjem Selovcu.


Vrelce na tem območju lahko v grobem razdelimo v naslednje kategorije:

  • močno mineralizirane kisle
  • nizko mineralizirani železovi kisli izviri
  • žvepleni izviri
  • nizko mineralizirani železovi izviri (Akratopegen)

V dolinah Vellach in Ebriach je znanih veliko izvirov. Zato jo včasih imenujejo "dolina tisočerih izvirov". Zaradi različne geološke sestave vsebujejo zelo različno vodo, tako glede kemične sestave kot glede vsebnosti vode. Posebnost območja je pojav plina CO2, ki se primeša nekaterim izvirom in tako povzroča naravno izpuščanje ogljikove kisline.nazaj