Spletni pregledovalnik Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka

Ta trijezični interaktivni spletni pregledovalnik Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka je platforma, ki združuje in prikazuje geoprostorske podatke Avstrije in Slovenije v eni aplikaciji.

Ta izjemna priložnosti omogoča 14 partnerskim občinam Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka izmenjavo in uskladitev geopodatkov čez državne meje. Zagotavlja enotno vstopno točko za dostop do uradnih prostorskih podatkov, povezuje uporabnike do originalnih podatkov, odgovornih in kontaktnih oseb.
Obiskovalci lahko z izbiro »Doživite Geopark« raziskujete bogato geodiverziteto območja, saj so podane lokacije in opisi geoloških znamenitosti in vodnih fenomenov. Meni »Upravljanje voda« pa je namenjen bolj zahtevnim uporabnikom, ki rabijo poglobljen dostop do podatkov.

Pregledovalnik je dosežek INTERREG V-A SI-AT projekta KaraWAT - Strategija trajnostnega upravljanja vodnih virov v Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku. Služi kot orodje, s katerim lahko občine v geoparku čezmejno sodelujejo za zaščito in trajnostno rabo vodnih virov, preprečevanje nesreč in ukrepanje. Platforma podpira tudi trajnostni turizem v geoparku in vabi obiskovalce k raziskovanju naravnih fenomenov in njihovih posebnosti, ogroženosti in načinov za ustrezno zaščito.

Pregledovalnik smo razvili v sodelovanju dveh raziskovalnih organizacij, Geološkega zavoda Slovenije in Univerze uporabnih znanosti Koroške (sedež UNESCO za upravljanje z zaščitenimi območji), in lokalni partner EVTZ Geopark Karawanken m.b.H. Podporo so zagotovili tudi urad Koroške deželne vlade, oddelek št. 8 Okolje, energija in ohranjanje narave in oddelek št. 12 Upravljanje voda, Podzemlje Pece d.o.o., dr. Walter Poltnig, dr. Mihael Brenčič, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje in programska skupina ARRS P1-0020 Podzemne vode in geokemija.

Ob uporabi portala prosimo navedite naslednji citat:
© Bavdek, J., Kumelj, Š., Bokal, G., Rman, N., Meglič, P., Schmalzl, L., Hartmann, G., Modrej, D., Lapanje, A., Krivic, M., Šinigoj, M. (2022): Interaktivni spletni pregledovalnik projekta KaraWAT. Ljubljana, Tihoja, Villach: GeoZS, EVTZ, CUAS. Dostop na https://geopark-karawanken-waters.eu/viewer/index.html?locale=de (navedite datum dostopa). 

Webviewernazaj