Usposabljanja geointerpretatorjev v okviru INTERREG SI-AT projekta z akronimom NaKult

22.09.2020 – Usposabljanja geointerpretatorjev - 18. und 19. september 2020

V okviru INTERREG SI-AT projekta z akronimom NaKult dne 18. in 19. septembra 2020 skupaj s projektnimi partnerji izvedli usposabljanje geointerpretatorjev.
Usposabljanje je potekalo v centru za trajnostni razvoj Koprivna v Črni na Koroškem.

V okviru dvodnevnega usposabljanja so potekale naslednje aktivnosti: Predstavitev projekta NaKult, predavanja o Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku in njegovih geoloških posebnostih, živi naravi Geoparka Karavanke in naravovarstvu, naravni in kulturni dediščini in različne praktične delavnice na temo geologije in doživljanja narave. Ob večernih urah prvega dne usposabljanja smo skupaj z astrologom opazovali tudi zvezde in planete.

Za zaključek pa smo obiskali Geopark info center Podzemlje Pece in se s kolesom popeljali skozi nekdanji rudnik svinca in cinka v Mežici.
              

© 2012-2020 geopark-karawanken.at - Find us on